edycja III: ars elektronika

„Elektronika nie zastąpi tradycyjnych instrumentów. Elektronika to dodatkowy, a nie niszczący czynnik w sztuce i nauce, jaką jest muzyka”.
Edgar Varèse

Festiwal Muzykofilia. Edycja III: ars elektronika jest kontynuacją dobrze przyjętych dwóch poprzednich edycji toruńskiego wydarzenia - I: człowiek-głos-instrument (2016) oraz II: natura dźwięku (2018). W 2019 roku wydarzenie prezentuje oryginalnych artystów dźwięku, kompozytorów i instrumentalistów, tworzących autorską muzykę elektroakustyczną. Skupiamy się wokół określonego motywu przewodniego, którym tym razem jest szeroko rozumiane instrumentarium elektroniczne, także w zestawieniu z instrumentami akustycznymi.

Muzyka elektroniczna to wynalazek XX wieku. Od dnia narodzin była stale związana z postępem technicznym i nowymi technologiami, które determinowały jej rozwój. Spektakularna ekspansja muzyki elektronicznej nie miałaby miejsca, gdyby nie była nieustannie definiowana poprzez coraz to nowe urządzenia niezbędne do jej tworzenia. Muzyka elektroniczna to synteza wiedzy i sztuki, o czym niemal przed stu laty pisał Edgar Varèse – jeden z największych wizjonerów awangardy muzycznej XX wieku. Jednym z jej prekursorów był John Cage, który w 1939 roku stworzył utwór Imaginary Landscape #1, uznawany za pierwszą kompozycję elektroakustyczną. Po II wojnie światowej dla Pierre'a Schaeffer'a punktem wyjścia do elektroakustycznych eksperymentów była musique concrète - muzyka realizowana przy użyciu nagrań dźwięków przyrody i cywilizacji. Natomiast jednym z najważniejszych działów twórczości Karlheinza Stockhausena od lat 50. była muzyka elektroniczna - początkowo tworzona przy pomocy studyjnych generatorów, później również z połączeniem dźwięków naturalnych. W latach pięćdziesiątych, studia eksperymentalne podobne do paryskiego i kolońskiego, powstawały w innych krajach. Między innymi, pierwsze w Europie Wschodniej, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia w Warszawie. Poprzez realizację trzeciej edycji festiwalu, której hasłem jest "ars elektronika" chcemy też zwrócić uwagę na fakt, że projektowanie i budowanie instrumentów elektronicznych, ich programowanie i zestawianie ze sobą w różnych konfiguracjach oraz realizacja nagrań to integralne i wewnętrzne składniki procesu kompozytorskiego w ramach warsztatu muzyki elektroakustycznej. Ponadto jako pomysłodawcy Festiwalu od początku chcieliśmy prezentować głównie repertuar żyjących kompozytorów, zakładając, że żywy kontakt z nimi niesie za sobą niezwykłe walory poznawcze i edukacyjne.

Rafał Iwański
dyrektor artystyczny Festiwalu Muzykofilia